139

Kedai

Mohd Misban bin  Sarmon

Mohd Noor bin Bachok

Hamid bin Kassim

Azman bin Reban

Salleh bin Samsidi

Yahya bin Salleh

Kasmuri bin Ismail

Supar bin Midi

Mahmood bin Awang

Md. Som bin Kasan

Muhidam bin Rahman

Mohd Lazim bin Kassim

Othman bin Yusof

Mohd Noh bin Salleh

Mohd Sahid bin Arifin

Jumiran bin Kadiman

Katiah bte Ismail

Upon bin Sarmidin

Mohd Amin bin Mahpol

Jumali bin Kadiman

Jemain bin Samsidi

Ismeran bin Kaliman

Agis bin Othman

Azman bin Kasim

Suratmon bin Kadiman

Hashim bin Mustapa

Abd Rahim bin Soberi

Atman bin Rahmad

Supangat bin Paran

Katini bte Salikan

Nazri bin Othman

Marzuki bin Mahbob

Mohd Anuar bin Mohd Sahid

Maimunah

Dimi bin Mingon

Yahya bin Safuan

Jalil bin Sarbini

Mastor bin Sardi

Mohd Hamim bin Ngatman

Saniah bte Zamzam

Afandi bin Bakri

Masajid bin Md Zain

Azhar bin Musa

Yahana bin Salikan

Omar bin Adon

Sapura bte Ikhsan

Sulaiman bin Roslan

Md Suhadi bin Roslan

Nasarudin bin Sudin

Masnan bin Mohd Arshad

Mohd Rafit bin Nasoha

Omar bin Sidek

Musa bin Khalid

Mohd Azali bin Suratman

Saniah bte Ibrahim

Samsudin bin Rauyan

Asmuni bin Ghafar

Saripin bin Rauyan

Ismail bin Ahmad

Kedai

Masjid

Samadi bin Roslan

Khasron bin Ismail

Surau 5

Surau 4

Surau 3

Surau 1

Warong

Balai Serbaguna Zon 2

Balai UMNO

Sinar Baru

Bakar bin Kasiran

Jamil bin Kasiran

140

137

138

136

135

134

133

132

131

130

129

127

126

128

125

123

122

121

119

118

120

117

116

115

114

112

113

111

110

109

108

107

Ternakan Ayam

106

105

104

103

101

102

100

99

98

97

96

93

95

94

92

91

90

89

88

86

87a

87

87b

85

84

83

82

Kedai

81

80

Balai Serbaguna Zon 3

79

74

78

72

73

71

68

68

69

65

66

67

63

62

60

59

58

64

57

52

55

53

56

54

50

48

44

49

45

47a

46

38

41

47

51

43

39

40

42

37

Text Box: Dari Rejosari										Dari Pt Betak

36

35

34a

33

28

29

30

31

32

27

26

25

24

22

23

16

18

17

30

19

14

15

13

12

11

10

7

9

8

7A

6

6A

5

4

3

1A

1

2

2A

Surau 2

Burung

walid

Ternakan

Kambing

97

96

95

93

94

92

90

91

89

69

88

65

66

67

Tisu  Cultur

84a

63

60

59

61

41

62

56

53

55

Fauzan bin Katibin

Zamri bin Omar

Omar bin Jamian

Mohd Juki bin Sanin

Manap bin Salleh

Arbaiyah bte Dahlan

Maznah bte Sulaiman

Samsudin bin Asmuni

Rumah Kosong

Sumiah bte Arif

Sufian bin Ghazali

Husaini bin Ghazali

Tong San

Mohd Ziam

Rumah Kosong

Riduan bin Salam

Jamallullail bin Noor

Sulaiman bin Sakam

Suradi bin Selamat

Ahmad bin Husin

Mohd Azam bin Isa

Marsubah Ghazali

Basrah

Tee Cheng Tiak

Tee Cheng Sun

Abdullah bin Abd Rashid

Rumah Kosong

Adnan bin Othman

Ramli bin Abd Rahman

Muzainah bte Hj Noor

Rumah Kosong

Talhah bin Ghafar

Mustafa bin Hussin

Maimunah bte Samion

Jamaludin bin Abd Rashid

Supardi bin Karjo

Sukarmin bin Misnon

Meskan bin Paijo

Soib bin Ramli

Singapore 2

Mukadis bin Jikan

Salleh bin Noor

Joni

Sulaiman bin Tang

Singapore 1

Abd Jalil bin Idris

Zainudin bin Ramlan

Buang Kardi bin Dulmanan

M. Jamali bin Md Zain

Aziz Jafar bin Bakar

Husairi bin Jikan

Maskan bin Tahari

Kayaton bte Hj Mingon

Suib

Ramlan bin Sulaiman

Kartini bte Salleh

Aziz bin Masbol

Rosli bin Misban

Kasminah bte Kuncung

Sarbini bin Shohod

Ibrahim bin Duriat

Rumah Kosong

Sudin bin Shohod

Buniran bin Sahri

Mahyun bin Safuan

Painah bte Aimran

Jumari bin Montohar

Jaffar bin Ali

Ab. Halim bin Ahmad

Khairul bin Sukarmin

Sarip

Saadon bin Reban

Jamil bin Salamon

Zaini bin Ilyas

Abd Rahman bin Samsidi

Amran bin Sari

Sari bin Ithnin

Mohd Salleh bin Saman

Buniran bin Saman

Jailani bin Othman

Abd Gani bin Kadar

Khusaini bin Jikan

Mohsin bin Jikan

Suwandi

Othman bin

Sadali bin Salleh

Affandi bin Siraj

Samsudin bin Sahid

M. Shamsul Bahri b Kosril

Kastami bin Samsidi

Saadon bin Long

49

50

47

45

43

58

57

54

52

51

40

48

39

35

37

38

33

32

42

31

30

Mohd Yatim bin Mansor

Zulkifli bin Salleh

Hasnah bte Abd Aziz

Karmi bte Misnon

Jalil bin Mansor

Halidah bte Jalil

Mohd Yazid bin Noor

Ah Chai

Gan Ah  Wa

Khasmir bin Shafie

Rasimin

Rumah Kosong

Awab bin Tasrip

Rumah Kosong

Rumah Kosong

Ali bin kamsir

Tee Cheng Hai

Latif bin Sehab

Kasani Md Damin

28

29

86

87

84

83

71

70

64

44

46

36

34

28b

Ahyana bte Safuan

Jais bin Awang

Faridah bte Jawas

Rumah Kosong

Roni

Bakri bin Omar

Rumah Kosong

Manan bin Jais

Adam bin Yusof

Parmin

Tee Cheng Hai

34

PPRT

Rumah Kosong

Sabar bin Singo

21

Misri Jikan

M. Zamri Salihin

Sajadi

Hairi

70

124

PPRT

Jumari bin Ibrahim

Adam bin Saripin

Rumah Sewa

68

Jamallulail bin Sahlan

Rumah Kosong

Musa bin Norhayen

Sumsuri bin Arif

Wak Dol

28a

Rumah Kosong

19

Rahman bin Rauyan

25

Rumah Kosong

24

Rumah Kosong

23

Amanah bte Ibrahim

20

Kamaruzaman

16

Ustaz

12a

Mohd Taib bin Mohd Noh

12

Mohd Khalid bin Shafie

11

Mohd Taha bin Mohd Noh

5

Ngadiam bte Sahadan

4

Haron

3

Ishak bin Siraj

1

Mohd Noh bin Samad

Balai Serbaguna Zon 1

27f

27g

27h

27c

27d

27e

27b

18

21

22

17

26

Norha bte Husin

Husin

Asmuni

Azizi bin Abd Hamid

Hairani bin Mohd Aroff

Zailan

Kosong

9

8

7

6

Rem Sawit

2

Mohd Khir

Wak sidah

Dolah bin Hj Tahir

Text Box:

3a

3d

3c

3b

Warong

Recycle

Bengkel Membaiki Jentera Berat

Fauzi bin Muslim

Tasliman bin Salleh

Daros bin Omar

Aspar bin Ibrahim

Muslim Husin

Sekolah

Keb

Rengit

Recycle

Text Box: Cable Letrik

PPRT

Rumah Sewa

Mohd Amir

Rohana bte Jikan

Marseh bte

Ahmad bin Dahlan

Text Box: Dari Rengit
Text Box: Dari Benut

Mohd Yaziz bin Sairan

61

PLAN PENEMPATAN PENDUDUK KG SG JAMBI